Archiv pro měsíc: Červen 2013

Ivan Olbracht – Příběh: O stvoření světa a člověka

Podle tohoto biblického příběhu stačilo pouze sedmí dní k tomu, aby Bůh stvořil celý ten velký, tajemný a podivuhodný svět se všemi detaily a rozměry, se všemi živými bytostmi, rostlinami i neživými přírodními úkazy, větrem, vodou, deštěm i skálami. Ale jak to vlastně bylo, co vytvořil nejdříve a proč?

Tvořil svět postupně, začal těmi největšími a nejdůležitějšími součástmi světa a pak postupoval k těm jednodušším, i když také důležitým. Tak tedy… Nejprve Bůh stvořil světlo a oddělil jej od tmy, vznikly den a noc, dva nesmiřitelné protiklady, které velmi zasáhnou v budoucnosti do veškerého života všude na Zemi. Druhého dne pak Bůh stvořil vzduch a oblohu, další ze základů života. Dne následujícího stvořil zemi a moře, trávu, byliny a stromy (v podstatě tedy už mohla fungovat i fotosyntéza). Dne čtvrtého pak dvě velká světelná nebeská tělesa Slunce, Měsíc a k tomu ještě hvězdy. Pátého dne Bůh stvořil ryby a ptactvo, šestého se pak po Zemi prohánělo i další živé
tvorstvo – dobytek, havěť plazící se po zemi a všelijaká roztodivná divoká zvěř. Na konec stvořil Bůh podle obrazu svého muže a ženu, Adama a Evu, aby panovali nad celou zemí. Ti, však byli, jak všichni vědí, vyhnáni z Ráje za okušení rajského ovoce ze stromu vědění, o tom však vypráví další příběh nazvaný, jak jinak než “O Adamovi a Evě”. Sedmý den Bůh posvětil a od práce si odpočinul. Svět byl dotvořen a příběh o stvoření světa i člověka samotného je u konce.Autor: Ivan Olbracht
1882 – 1952, vlastní jméno Kamil ZemanDíla:
Anna Proletářka
Ze starých letopisů
Nikola Šuhaj loupežník

Kompozice:
Kniha se skládá z kapitol.